Po loňském jubilejním 50. ročníku našeho Mochtínského přespolního běhu pořádá naše TJ po roce opět další ročník této tradiční akce.

Pondělí 08.05.2023 – 51. ročník Mochtínského přespolního běhu od 10:00 hod

Závodit se bude tradičně ve všech kategoriích od nejmenších dětí, přes dospělé až po veterány nad 70 let.

Přihlášky pro dospělé je možno učinit předem do čtvrtka 04.05.2023 platbou startovného ve výši 100 Kč na bankovní účet TJ - 821011399/0800 s uvedením jména a příjmení, roku narození a oddílu do zprávy pro příjemce, popřípadě na místě v den konání akce u prezence od 8:45 do 10:30 se zvýšeným startovným 150 Kč.

Děti, žactvo a dorost mají startovné zdarma a přihlášení je možné v den konání akce při prezenci od 8:45 do 9:45.

Všichni účastníci se mohou těšit na několik novinek, které chystá nový pořadatelský tým v čele s úspěšným běžcem naší TJ Tomášem Dolejšem. Namátkou každý účastník dětské kategorie obdrží nejen tradiční pamětní diplom, ale také drobné občerstvení, pro účastníky závodu dospělých bude pak přichystán poukaz na nápoj a vítěz hlavního závodu obdrží nový putovní pohár. Na konci akce proběhne ze všech účastníků slosování o hodnotnou cenu.

Bližší informace k závodu naleznete v propozicích závodu pod tímto článkem či v sekci dokumenty.

Jak již bylo zmíněno, pořádání akce se ujal nový pořadatelský tým, který by touto cestou chtěl nesmírně poděkovat zakladateli závodu a jeho předchozímu řediteli a hlavnímu pořadateli panu Karlu Šotovi za veškeré ty roky usilovné práce spojené s pořádáním této akce. Za to si pan Šot zaslouží nejen poděkování, ale také obrovské uznání! Doufejme a přejme si, že panu Šotovi bude nadále sloužit zdraví alespoň tak, aby mohl být i nadále součástí pořadatelského týmu a svými cennými zkušenosti a postřehy přispíval k řádnému průběhu našeho přespolního běhu, nebo aby si jej při nejmenším mohl bez pořadatelských starostí užívat jen tak jako divák.

b_150_100_16777215_00_images_Mochtn_bh_2023.jpg

b_150_100_16777215_00_images_Mochtnsk_bh_2023_Propozice.jpg

b_150_100_16777215_00_images_Mochtnsk_bh_2023_Harmonogram.jpg