V pátek 25.6.2021 se uskutečnila v zasedací místnosti OÚ v Mochtíně řádná Valná hromada TJ Sokol Mochtín. Měla pěknou účast svých členů, hostem za Obec Mochtín byl ing. Radek Spurný.  Kvůli COVIDU 19 měla VH sice půlroční zpoždění, ale vše se stihlo včas zhodnotit i provézt volby na nové volební období.

Valná hromada se řídila schváleným programem, který měl 8 bodů. Přítomní si vyslechli hlavní zprávu o činnosti, pak zprávu hospodářskou, revizní i zprávu mandátové komise, která konstatovala, že VH je usnášení schopná. Před diskusí byl ještě předložen přítomným členům TJ plán činnosti na další roky a také návrh výše členských příspěvků na letošní rok 2021, který je z části postižen pandemií koronaviru. Po diskusi, která byla racionální a věcná, následovaly volby nových orgánů na další volební období, které je čtyřleté.
     VV TJ  je opět pětičlenný .  Statutárními zástupci TJ jsou opět : Troch Roman - předseda, Šot Karel a ing. Dolejš Jiří - místopředsedové, dalšími členy VV jsou Mgr. Šot Karel - hospodář a Cihlář Jaroslav ml. - člen.  
      Revizní komise TJ byla zvolena ve složení : Bejvl Jakub - předseda, ing. Nováček Václav, Smolík Josef - členové
     Byl také zvolen nový výkonný výbor Fotbalového oddílu : 
ing. Dolejš Jiří - předseda, členové VV dle abecedního pořádku : Bejvl Stanislav, Cihlář Jaroslav ml., Mgr. Podráský Jiří, Smolík Zbyněk, Šot Karel st., Troch Roman
    
       Schváleným usnesením byla zdařilá VH TJ Sokol Mochtín ukončena s tím, že měla zcela pracovní ráz a vyřešila především volbu statutárních orgánů, aby TJ mohla i nadále životaschopně fungovat.
       Se slavnostní schůzí k letošním významným výročím, kterými jsou 50.výročí založení   fotbalu v Mochtíně a 110. výročí založení TJ Sokol Mochtín, počítá výbor TJ, že bude uskutečněna v závěru roku 2021 a to pravděpodobně v Kulturním domě v Hoštičkách. 
Přidat komentář