Termín odevzdání peněz za členské příspěvky I.pololetí roku 2016 je stanoven na 15.února 2016 a ten se nezadržitelně přiblížil !!!

    Ten termín není samoúčelný, je stanoven proto, abychom mohli hned následně do stanovených termínů  uhradit z pokladny TJ Sokol Mochtín hromadné platby (stanovené příspěvky) řídícím svazům jako je FAČR (přes 20.000,- Kč nejpozději do 28.2.), ČASPV a ČSRS (přes 7.000,- Kč nejpozději do 15.3.).

     Zatím musím pochválit jen trenéra ml. žáků našeho FO Kamila Rajtmajera + jeho pomocníka Daniela Vozku, kteří od kluků - ml. žáků a st.přípravky peníze včas a řádně vybrali a již v předstihu s přehledným seznamem platičů mi je předali.

     Vyzývám proto všechny trenéry a vedoucí jednotlivých našich mužetv (popř. jimi pověřené členy týmu), aby výběr peněz za čl. příspěvky 1.pololetí r.2016 provedli co nejrychleji !

     Konečný termín předání vybraných peněz + seznamů platících vyjímečně prodlužujeme do 24.února 2016 !!! Do tohoto termínu předejte požadované K.Šotovi, který vše následně předá hospodáři TJ p.Lorencovi.  

      Do uvedeného, prodlouženého termínu, vyberte od co největšího počtu Vašich členů, zbytek se pak bude dovybírat postupně i od těch opozdilců.

      Jen připomínám, že příspěvky jsou pololetní a jsou v této výši :

.. ml. přípravka - začínající, bez registrace ............................... 200,- Kč

.. ml. a st. přípravka  ................................................................ 250,- Kč

.. ml. i st. žáci  .......................................................................... 300,- Kč

.. žákyně a dorostenky odboru SPV .......................................... 150,- Kč

.. dorostenci ............................................................................. 450,- Kč

.. muži - aktivní hráči FO ..........................................................  600,- Kč

.. muži - neaktivní hráči, ostat členové TJ, ppřispívající ............ 200,- Kč

.. ženy aktivní v odboru SPV a odd. RS ...................................... 150,- Kč

.. ženy na mateřské a ostatní členky TJ ....................................... 50,- Kč

.. důchodci (kyně) .......................................................................  50,- Kč

Aktivní trenéři a rozhodčí TJ Sokol Mochtín platí jen za 1.pololetí 200,- Kč (to jest poplatek FAČR), cvičitelé (ky) SPV jen 100,- Kč, ve II.pol. roku pak již neplatí nic. Důvod : odvádí ve prospěch tělovýchovy a sportu v Mochtíně zdarma velký kus práce, patří jim za to velké poděkování !

Vstupné na fotbalové zápasy v Mochtíně (mimo mimořádné akce) nemusí platit :

a) aktivní funkcionáři TJ, aktivní trenéři a rozhodčí TJ So Mochtín

b) aktivní hráči FO TJ So Mochtín (muži,dorost,žáci, přípravka) a ženy

Pojištění : každý člen TJ Sokol Mochtín, který má řádně uhrazené příspěvky, je pojištěn pro případ úrazu při sportovních akcích pořádaných naší TJ, popřípadě i jinou TJ či SK a to společnou smlouvou mezi ČUS a VZP, a.s.     Bližší informace, potvrzení a pod. - K.Šot - 605357370
Přidat komentář