Čas letí, je potřeba rychle zahájit výběr členských příspěvků za 1.pololetí roku 2015 a to především s ohledem na to, že nejpozději do 28.2.2015 musíme z účtu naší TJ odvéct stanovené příspěvky na účty našich střešních organizací (FAČR, ČASPV a ČSRS), u kterých jsme člensky registrovaní !

Pokyny pro trenéry, vedoucí mužstev, cvičitelky :

S výběrem prosím začněte ve svých družstvech a oddílech ihned. Vybrané peníze + seznamy platících prosím předejte obratem, nejpozději však do 15.února 2015  K. Šotovi,který je následně předá hospodáři TJ p. Lorencovi a společně pak s ním zajistí odvod příspěvků na střešní organizace.

Výše příspěvků pro 1.pololetí roku 2015 :

minipřípravka - začátečníci (neregistrovaní)................................................. 200,- Kč

mladší a starší přípravka .......................................................................... 250,- Kč

mladší a starší žáci .................................................................................. 300,- Kč

dorost .................................................................................................... 450,- Kč

muži (registrovaní - aktivní) ...................................................................... 600,- Kč

muži ostatní (rekreační sport, registrovaní-neaktivní, přispívající a další .......... 200,- Kč

ženy SPV ................................................................................................ 150,- Kč

cvičitelky SPV (aktivní) .............................................................................  100,- Kč

Důchodci (ženy, muži) .............................................................................. 100,- Kč

Aktivní trenéři, rozhodčí, funkcionáři (VM a pod.) - platí v I.pol. r.2015 ........... 200,- Kč,

které se celé odvádí na účet FAČR Praha. Ve II.pololetí pak již neplatí NIC. Důvod: odvádí ve prospěch tělovýchovy v Mochtíně zdarma velký kus práce, patří jim naše velké poděkování !

Pojištění :

Každý člen TJ Sokol Mochtín, který má řádně uhrazené čl.příspěvky, je pojištěn pro případ úrazu při sportovních akcích pořádaných naší TJ, popř. i jinou TJ, či jiným sportovním klubem. Pojištění řeší uzavřená vzájemná smlouva mezi ČUS a VZP, a.s..

Bližší informace, potvrzení a pod. - K.Šot (605357370).
Přidat komentář