I přes nepřízeň počasí se soustředění žáků vydařilo.Už ve čtvrtek při příjezdu do Starého Klíčova bylo jasné,že se nepodaří dodržet předem stanovený plán tréninků a bude třeba improvozovat.Nakonec díky vstřícnosti p.Dufka ,se podařilo většinu úkolů zvládnout.Ještě v den příjezdu jsme vyrazli na průzkum terénu.Protože tréninkové hřiště bylo podmáčené vzali jsme zavděk hřištěm u školy.V pátek díky vytrvalému dešti bylo pod vodou i toto hřiště.Naštěstí se podařilo domluvit na ráno i odpoledne hřiště s umělým povrchem a na večer tělocvična.V sobotu se počasí umoudřilo a tak po ranním tréninku na ,,umělce" jsme odpoledne a večer mohli využít opět školní hřiště.V neděli ráno jsme se rozloučili se školním hřištěm fotbálkem a zakončili úspěšně soustředění.Po celou dobu soustředění se o nás a hlavně o naše žaludky staraly paní kuchařky pod vedením p.Grossla .Že klukům chutnalo dokládá historka z páteční druhé večeře : ,,Otesánci " Jakub Bejvl a Míra Kučera spořádali dohromady 18 krajíců chleba s pomazánkou.Ostatní jim zdatně sekundovali a tak na skupinku opozdilců zbylo jen 10 krajíčků .Tak se potvrdilo staré známé : ,,Kdo pozdě chodí,sám sobě škodí".

Doufám ,že se všem v Mrákově(Starém Klíčově) líbilo, a že se už těší an letní soustředění.Nakonec chci poděkovat Jiřímu Flodrovi za pomoc při hlídání ,,dravé zvěře" a p.Bláhovi,Moremu,Škodovi za pomoc při dopravě.