Připomínáme všem členům naší TJ jejich povinnost úhrady členských příspěvků na rok 2023.

Výše členských příspěvků pro rok 2023 je stejná jako v loňském roce a činní:

Muži:                                  2.000 Kč

Trenéři:                               200 Kč

Dorostenci:                        1.500 Kč

Děti:                                    1.000 Kč

Ostatní členové:                500 Kč (včetně dlouhodobě zraněných hráčů)

Dítě trenéra:                       500 Kč

Třetí dítě v rodině              zdarma    
        

Příspěvek na činnost TJ v libovolné výši mohou samozřejmě dobrovolně poskytnout i naši příznivci.

Členské příspěvky prosíme hradit přímo na bankovní účet TJ: 0821011399/0800 (Česká spořitelna). Do zprávy pro příjemce prosíme uvést jméno a příjmení člena.

Případně je možno hradit také hotvě odpovědným osobám jednotlivých kategorií, či v ostatních případech členům Výkonného výboru TJ (Jiří Dolejš, Karel Šot, Roman Troch, Jaroslav Cihlář).

Připomínáme, že každý člen TJ, který má řádně uhrazeny členské příspěvky, nemusí platit vstupné na fotbalové zápasy pořádané naší TJ a dále je pojištěn pro případ úrazu při sportovních akcích konaných pod hlavičkou naší TJ.

VV TJ Sokol Mochtín