Amaterští sportovci a to organizovaní i neorganizovaní mohou nadále sportovat pouze v parcích a přírodě a to v maximálním počtu 2 osob s výjimkou členů domácnosti.
     Tato zásada platí v listopadu i prosinci tohoto roku a to až do odvolání.

        Znamená to, že zákaz trenování a to i na treninkovém hřišti v Mochtíně (ve větších skupinkách, než je výše uvedeno) i nadále pokračuje ! Prosím, dodržujte to !!!    

      Přerušeny byly i všechny amaterské sportovní soutěže a to (prozatím) do 31.12.2020. Vláda ČR povolila pouze restart profesionálního sportu a to od 4.11.2020 a to bez diváků a za přísných hygienických podmínek, které profesionální  kluby musí dodržovat.       

       Mrzí nás tento stav o to více, protože již od 2.11.2020 jsme měli zajštěny tělocvičny v ZŠ Tolstého a v Gymnáziu v Klatovech pro pravidelnou sportovní přípravu členů naší TJ - a to především z řad našich dětí  a mládeže.   

     
Přidat komentář