V návaznosti na mimořádná opatření Vlády České republiky s bojem proti šíření nebezpečného Covidu-19 se upřesňují i pravidla pro konání fotbalových utkání a pohybových aktivit vůbec v období ode dne 14.října do 3.listopadu 2020.


Kromě toho, že se nebudou konat v tomto termínu žádná soutěžní utkání ani turnaje, ruší naše TJ i oficielní treninky na hřišti v Mochtíně pro všechny věkové kategorie a to od Školičky sportu až po dospělé !
     
      Znamená to, že poslední ofic. trenink mužů je dnes, v úterý 13.10. od 18,00 hod.,

Při případných dalších trenincích (neoficielních) mládeže i dospělých se musí striktně dodržovat aktualizované  směrnice a pokyny vydané Vládou ČR !

V současné době platí, že ve venkovních prostorách je možné uskutečnit trenink v počtu nejvýše 6 osob v jednom sektoru, který musí být rozdělen fyzickými překážkami od sektoru dalšího a to  minimálně dvoumetrovým koridorem. Musí být navíc zamezeno kontaktu mezi jednotlivými skupinami navzájem, a to nejen při sportování, ale i při příchodu a odchodu.  
     Je zakázáno používat vnitřní prostory venkovních sportovišť a to včetně šaten, umýváren a pod.

Prosím, dodržujte tyto pokyny !
      
Přidat komentář