Mistrovský podzim 2008 skončil. V sobotu 22.11.2008 jsme ho zakončili i povedenou dokopnou na umělce v Mochtíně a pak následně v naší "Fotbalce", kde po gulášku následovala zdařilá "beseda o sportu". Zároveň jsme se zde domluvili, že je třeba být stále v pohybu a tak budeme chodit na sálový fotbálek do tělocvičny Gymnázia Klatovy.

Na úterý 23.12. 08 připravujeme tradiční turnaj ve stolním tenisu amatérů "O Vánočního kapra" pro členy TJ i jejich kamarády (v ZŠ Mochtín od 15,00 h. - žáci, dorost a muži) - podrobnosti ještě zveřejníme, ale počítejte s tímto termínem !

Na neděli 28.12.08 připravujeme další tradiční turnaj v halové kopané mužů "Rozloučení s rokem 2008". Proběhne v hale ZŠ Čapkova v KT od 9,00 hod. - družstva 4+1 se musí prezentovat v den konání v 8,30 s vkladem 150,- Kč. Na později došlé nebude brán zřetel !Opět je tento turnaj určen hráčům FO TJ So Mochtín a jejich kamarádům. Počítejte s tímto termínem !

TRENINKY (dobrovolné)  v tělocvičně Gymnázia Klatovy

MUŽI  - VEDE JIŘÍ PODRÁSKÝ (pro všechny muže i dorostence !) 

2x čtvrtek: 27.11. a a 4.12.2008  od 17,00 do 19,00 hod., pak 2x středa 10.12. a 17.12.2008 od 17,00 - 19,00 hod.

DOROSTENCI - VEDE JAROSLAV PAVLÍK  (pro dorost, ale i muže)

4x pátek: 28.11., 5.12., 12.12. a 19.12.2008 -  vždy od 17,00 do 18,30 hod. 

Dobrovolné treninky budou pokračovat i v lednu 2009 (termíny upřesníme) - oficielní zahájení ZIMNÍ PŘÍPRAVY bude prvním treninkem 17.1.2009 - přesný rozpis bude opět zveřejněn na našich internetových stránkách i při trenincích.

ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ mužů připravujeme uskutečnit ve Starém Klíčově a to v termínu 11.2 (středa odpol. nástup) - 14.2.2009 (sobota odjezd). Poplatek bude 500,- Kč - závazné přihlášky nahlašte trenérům J.Pavlíkovi a Ji. Podráskému nejpozději do 17.12.2008 (!!!), abychom mohli zamluvený termín závazně potvrdit. Při malém počtu přihlášených se soustředění konat nebude !