V pondělí 31.10.2016 se dožívá významného životního jubilea 70 let předseda FO TJ Sokol Mochtín pan Karel Šot.

Dalo by se říci, že celý svůj život zasvětil sportu.Dlouhá léta pracoval na OV ČSTV Klatovy. Po roce 1989 pak v nástupnickém PSS Klatovy, kde na různých postech pracoval až do odchodu na zasloužený oddpočinek.

Sportu se věnoval i mimo zaměstnání a to jak aktivně jako hráč, tak také jako funkcionář.

V mládí dělá závodně atletiku (střední tratě)hokeji a kopanou.Později se stává úspěšným trénerem, rozhodčím a organizátorem sportovních soutěží .

Je jedním ze zakladatelů FO oddílu(1971).V roce 1973 pak zakládá první družstvo žáků. Již od začátku svého působení je duší nejen fotbalu, ale sportu v Mochtíně (a nejen tam) vůbec.

  Za své zásluhy o rozvoj tělovýchovy a sportu na okrese Klatovy obdržel od vyšších tělovýchovných orgánů řadu tělovýchovných vyznamenání, včetně "Ceny Dr, Václava Jíry" , kterou mu v Praze před několika roky předal tehdejší předseda Fotbalové Asociace ČR pan Ivan Hašek. 

Po odchodu do důchodu se ještě více soustředil na práci ve „svém“ Mochtíně a to i přes  nemalé zdravotní potíže.

Na výčet všech jeho aktivit a zásluh by nám nestačila celé stránka a tak jen namátkou  pár příkladů.

Pro širokou sportovní veřejnost pořádá Mochtínský přespolní běh, pro mládež různé turnaje v halové kopané , ve florbale apod. Pracuje v OSLH ve funkci sekretáře, přispívá do Klatovského deníku. Pravidelně informuje o výsledcích všech mochtínských týmů na webových stránkách, které založil.

Koncem roku se již mnoho z nás těší na tradiční akce-turnaj ve stolním tenise nebo rozlučkový turnaj v hale, které léta pořádá.

Nesmíme zapomenout na turnaj starých gard v sálovce.

K tomu všemu ještě starost o „ zelený pažit „ a vůbec zázemí sportovců v Mochtíně.

Za to vše mu chceme dnes jménem všech členů TJ Sokol Mochtín poděkovat a popřát mu do dalších let mnoho štěstí, zdraví a životního elánu.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit