Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, kteří se podíleli na odstranění poruchy zavlažovacího zařízení na hřišti v Mochtíně. To je již opraveno - opět funguje !!!

Na narychlo svolanou brigádu dorazili ve čtvrtek v podvečer : Petr Rajtmajer, Josef Lorenc, Josef Šot, Petr Švátora a Karel Šot. Poškozená část potrubí byla ve výkopu nalezena a odhalena tak, aby se dala provézt oprava. K posouzení byl přizván Petr Kubalík, náš výborný odchovanec, fanoušek a instalatér zároveň, který přislíbil nákup potřebného materiálu a provedení opravy. Tu pak úspěšně Petr Kubalík, za pomoci J.Lorence a P.Rajtmajera, v pátek 3.7.2015 provedl - zavlažovací zařízení na našich hřištích opět spolehlivě funguje  !!! Rychlá oprava je o to cennější, protože v těchto dnech jsou zrovna nepříjemná tropická vedra, trávník by bez vody hodně trpěl.

Takže, ještě jednou - velké poděkování Péťovi Kubalíkovi, za nezištnou pomoc a všem dalším již výše jmenovaným našim členům, kteří se o opravu též zasloužili.

----

Po páteční dokopné (3.7.2015) mužů, která se uskutečnila u Fotbalky na hřišti v Mochtíně,

je na pořadu i dokopná našich dorostenců. Ta se uskuteční tradičně v Chlistově na zahradě u chalupy trenéra Jardy Pavlíka a to v neděli 5.7.2015. Kdo má čas a možnost, může přijet již v 11,00 hodin, kdy se postupně začne s přípravou této akce. Kluky čeká v nedělním odpoledni a večeru bohatý program, počítá se s tím, že kluci v Chlístově přespí a akce bude zakončena až druhý den v pondělí, kdy je ještě volno - svátek 6.7.2015.
Přidat komentář