b_150_100_16777215_00_images_Obrazky_clanky_plakat_2018.png
Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín z. s.
pořádá
v rámci programu „SPORTUJ S NÁMI „
 
46
. ročník
 
MOCHTÍNSKÉHO PŘESPOLNÍHO BĚHU
Datum:
                                ú t e r ý     8. května 2018  od 10,00 hod.
a místo konání:                   sportovní  areál  v  Mochtíně 


Přihlášky:                    přímo na místě v den závodu od 8,45 do 9,45 hod. (žactvo),
                                    ostatní do 10,30 hod. u kabin ve sportovním areálu v Mochtíně


Č a s o v ý   r o z v r h   z á v o d u :

Prezentace závodníků (přihlášky) ………………………………..…              8,45 – 9,45 hod.  

Nástup závodníků, slavnostní zahájení ……………………………               9,50 h.   barva tratě  

Nejmladší děti (D,H) r. 2013 a mladší…………………………110 m           10,00 h. – zelená 1x  

Nejmladší děti (D,H) r. 2011-2012………….. ……….………. 220 m           10,05 h. – žlutá 1x  

Mladší přípravka (H) r. 2009-2010 …………….…………….. 450 m           10,10 h. – modrá 1x  

Mladší přípravka (D) r. 2009-2010.. ……………....…………. 450 m           10,15 h. – modrá 1x  

Starší přípravka  (H) r. 2007-2008……………..…………….. 450 m            10,20 h. – modrá 1x   

Starší přípravka  (D) r. 2007-2008……………………………. 450 m           10,25 h. – modrá 1x

Mladší žáci r. 2005-2006….…………………………………… 900 m           10,30 h. – modrá 2x  

Mladší žákyně  r. 2005-2006….……………………………….. 900 m          10,40 h. – modrá  2x  

Starší žáci  r. 2003-2004 ….…………………………………  1.300 m          10,50 h. – modrá 3x

Starší žákyně  r. 2003-2004   ..…………………………………900 m          10,50 h. – modrá  2x

Dorostenky mladší r. 2001-2002…………………………….  4.000 m          11,00 h. – červená 1x

Dorostenky starší r. 1999-2000 ……………………………..  4.000 m         11,00 h. – červená 1x

Ženy r. 1998 a starší ….. .……………………………………  4.000 m         11,00 h. – červená 1x   

Dorostenci mladší r. 2001-2002 ………. ….………………..   4.000 m         11,00 h. – červená 1x 

Dorostenci starší r. 1999-2000………………………………. 4.000 m          11,00 h. – červená 1x 

Muži do 40 let r. 1978 – 1998 ……….. hlavní závod…..….   4.000 m         11,00 h. – červená 1x 

Veteráni nad 40 let r. 1968-1977 .………………………….    4.000 m         11,00 h. – červená 1x  

Veteráni nad 50 let r. 1958-1967..…………………………..   4.000 m         11,00 h. – červená 1x
Veteráni nad 60 let r. 1957 a starší …..…………………….   4.000 m         11,00 h. – červená 1x


!(Pozor, podle počtu startujících se může časový pořad posunout.)!

Závod je v kateg. dospělých součástí okresní soutěže běžců mimo dráhu okresu Klatovy

HUSQVARNA CUP 2018, v mládežnických kateg. pak součástí „Běžeckého poháru mládeže Plzeňského kraje 2018“. Je též vhodný pro členy odborů Sport pro všechny, oddíly Rekreačního sportu a ostatní sportovní oddíly TJ a SK, též pro žactvo a mládež škol, učilišť a rodiče s dětmi.