Odbor Sport pro všechny

předsedkyně – Jana Šotová, tel. 376 315974, mob.603 334905
zástupkyně v PRC SPV Klatovy – Mgr. Alena Virtová, tel. 728 471834
 
2007

Volejbal