V pondělí 08.05.2023 uspořádala naše Tělovýchovná jednota již 51. ročník Mochtínského přespolního běhu. Akce se opět konala v rámci programu ČUS "Tipsport Sportuj s námi" a hlavní závod v kategorii dospělých byl již tradičně součástí okresní soutěže běžců mimo dráhu okresu Klatovy - Ešus liga.

Letošní ročník, který provázelo příjemné jarní počasí, přilákal na start celkem 198 závodníků, z toho 149 dětí a mládeže do 18 let a 49 dospělých! Moc těší početná účast dětí a mládeže, zde zaslouží pochvalu zejména členové z oddílu atletiky TJ Sušice, kteří jako již tradičně dorazili v hojném počtu. Naopak (jako již tradičně) je určitým zklamáním nízká účast členů v kategorii dospělých z řad našeho fotbalového oddílu.

Nový pořadatelský sbor v čele s běžcem naší Tělovýchovné jednoty Tomášem Dolejšem přichystal nové přehlednější tratě pro dětské kategorie, které absolvovaly všechny své závody na okruhu na hlavním fotbalovém hřišti (230m). Hlavní závod (o celkové délce 4.500 m) se stejně jako loni uskutečnil zejména na loukách za sportovním areálem (běželi se dva okruhy), pro zatraktivnění celého závodu pro fanoušky a rodinné příslušníky běžců byl na začátek a na konec vložen vždy jeden okruh na fotbalovém hřišti. Novinkou bylo také posunutí vyhlášení výsledků dětských kategorií až po doběhu hlavního závodu dospělých. Výše uvedené novinky pak musíme hodnotit velice positivně, neboť přispěly k nádherné atmosféře hlavního závodu, kdy všichni fanoušci po celou dobu povzbuzovali v areálu probíhající závodníky a až neskutečnou atmosféru vytvořili účastníci dětských kategorií při doběhu hlavního závodu, kdy vytvořili „uličku slávy“ a s každým běžcem si plácali.  

Absolutním vítězem hlavního závodu se stal Vojtěch Opl z Atletiky Klatovy a vítězkou v kategorii žen se s převahou stala Nikola Hatová, taktéž z Atletiky Klatovy, která obhájila loňské prvenství. Vojtěch Opl se navíc stal historicky prvním držitelem nového putovního poháru, nazvaného po zakladateli našeho běhu panu Karlu Šotovi. Nejlepší závodníci v jednotlivých kategoriích obdrželi na stupních vítězů pamětní medaile a pěkné věcné ceny. Pro všechny účastníky dětských závodů byl pak připraven pamětní diplom a balíček sladkostí. Po vyhlášení výsledků bylo na závěr učiněno i losování o hodnotné ceny.

Dle prvotních reakcí zúčastněných se celá akce povedla a náš nový pořadatelský sbor ji zvládl organizačně připravit na jedničku a navázal tak na předchozích úspěšných 50 let pořádání panem Karlem Šotem, kdy byla pomyslná laťka nastavena opravdu vysoko. Tímto moc děkujeme celému pořadatelskému sboru a všem dobrovolníkům, kteří přispěli k bezproblémovému konání akce, namátkou ředitel závodu Tomáš Dolejš, organizační sbor Karel Šot, Roman Troch, Jaroslav Cihlář a Jiří Dolejš ml., paní Spurná a Virtová s jejich týmem, hlasatel závodu Jiří Dolejš st., hlavní rozhodčí a startér Lukáš Bešta. Velké poděkování patří také obci Mochtín, zejména pak starostovi Zdeňku Voráčkovi a dále sponzorům našeho běhu kterými dlouhodobě jsou zejména Drůbežářský závod Klatovy a.s. a Mlékárna Klatovy a.s. Děkujeme také panu Jiříkovi z Kodaku Klatovy a Michalu Královi, kteří zajistili foto a video dokumentaci z tohoto našeho sportovního klání.   

Jak již bylo zmíněno, pořádání akce se ujal nový pořadatelský tým, který by touto cestou chtěl ještě jednou nesmírně poděkovat zakladateli závodu a jeho předchozímu řediteli a hlavnímu pořadateli panu Karlu Šotovi za veškeré ty roky usilovné práce spojené s pořádáním této akce. Za to si pan Šot zaslouží nejen poděkování, ale také obrovské uznání! Doufejme a přejme si, že panu Šotovi bude nadále sloužit zdraví alespoň tak, aby mohl být i nadále součástí pořadatelského týmu a svými cennými zkušenosti a postřehy přispíval k řádnému průběhu našeho přespolního běhu, nebo aby si jej při nejmenším mohl bez pořadatelských starostí užívat jen tak jako divák.

Výsledková jistina je již ke stažení na našem webu v sekci dokumenty.

Fotodokumentaci pak naleznete na těchto odkazech:  

http://www.kodak-klatovy.cz/?menu=galerie&folder=ostatni_galerie&nazev=51.%20Mocht%EDnsk%FD%20p%F8espoln%ED%20b%ECh&gal=mazor&str=1

https://mikr8.rajce.idnes.cz/Mochtinsky_prespolni_beh_2023/

https://eu.zonerama.com/0KF6U/Album/9778360

https://eu.zonerama.com/0KF6U/Album/9778200

Video ze závodu od Michala Krále bude v nejbližších dnech zveřejněno stránkách Ešusligy a jejího facebooku:

https://esusliga.webnode.cz/