Na atletickém víceboji žactva a dorostu odborů Sport pro všechny okresu Klatovy, který proběhl v Sušici 27.5.2019, se naše omladina, reprezentující naší TJ, ZŠ  i celou Obec neztratila. Někteří jedinci dokonce přebírali diplomy a medaile na stupních vítězů ! Blahopřejeme.

   V pondělí 27.5.2019 se 16 členná výprava mladých sportovců, reprezentantů Mochtína, zúčastnila okresní soutěže v atletickém čtyřboji žactva a dorostu v Sušici. A  naše omladina si zde nevedla vůbec špatně.
      Na programu byl sprin na 50 (a 60) m, hod míčkem, skok daleký a vytrvalostní běh. Nejlepší výkon v každé disciplině se bodoval, součet bodů pak určoval pořadí. Pro většinu našich "reprezentantů" to byl první opravdový atletický závod na velkém atletickém stadiónu s tartanovou dráhou, byl to pro ně velký zážitek. Hlavně pak pro ty, kteří navíc přebírali při závěrečném vyhlašování výsledků i nějakou tu medaili a diplom na stupních vítězů !


A zde jsou výsledky a umístění našich závodníků :

Žáci mladší I. - roč. nar. 2010 a mladší : 
1. Marek Šot, TJ Mochtín - 594,49 bodu, 2. Marek Votava, TJ Sušice - 517,51 b., 3. Martin Cihlář, TJ Mochtín -  382,30 b., další umístění našich : 4. Šimon Šůs, 5. Tomáš Houdek, 6. Miroslav Zítek

Žáci mladší II. - roč. nar. 2008 - 2009 : 1. Václav Zub z Dolan, 2. David Podlipský, Sušice, 3. Tadeáš Kalouner, Dolany. Umístění našich kluků : 8.Stanislav Urbánek, 11. Jaroslav Mareš, 12. Jan Koutný

Žákyně mladší I. - roč. nar. 2010 a mladší : 1. Kristýna Krůsová (631,59 b.), 2. Lada Kalounerová (616,97 b.), obě z Dolan, 3. Anna Řeřichová, TJ Mochtín - 610,44 bodu, úmístění dalšich našich děvčat : 5. Viktoria Bauerová, 7. Markéta Kovaříková, 8. Katrina Janošťáková, 9. Marie Kohoutová

Žákyně mladší II. - roč. nar. 2008 - 2009 : 1. Nikola Šťastná (456,84 b.), Dolany, 2. Vendula Řeřichová, TJ Mochtín, 445,45 bodu

Žákyně starší III. - roč. nar. 2006 - 2007 : 1. Kristýna Větrovcová (817,05 b.), 2. Kateřina Buchtová (789,73 b.), obě z TJ Pačejov, 3. Marie Babková (765,19 b.) Dolany, umístění našich děvčat : 6. Denisa Rajtmajerová, 7. Tereza Vlčková

    Na závěr bych chtěl poděkovat všem našim  mladým závodníkům, kteří se závodů v Sušici zúčastnili, za vzornou reprezentaci Mochtína (!) , jejich rodičům za doprovod a Evě Kohoutové, která mi s účastí a přípravou dětí na tyto závody nejvíce pomáhala.


VE ČTVRTEK  30. KVĚTNA 2019

pořádá naše TJ Sokol Mochtín, pod patronací Obce Mochtín (u příležitosti Mezinárodního dne dětí) 
              D Ě T S K Ý    S P O R T O V N Í    P O D V E Č E R  .  
  

Začátek je v 17,00 hodin (prezentace, vyplňování startovních bločků, pokyny k soutěžení.

Bude připraveno několik stanovišť, kde si děcka vyzkouší své dovednosti v tradičních i  netradičních soutěžích, opět bude připraveno nějaké to překvapení a nebudou chybět ani koně nejen k prohlédnutí, ale též k vyzkoušení jízdy na nich !

       Pro  účastníky je připraveno malé občerstvení, pamětní diplomy, nějaká ta sladkost a pro ty nejlepší budou i nějaké ty medaile !

Přijďte v hojném počtu, je objednané pěkné počasí, ať se nám i letošní ročník této akce povede !

Přidat komentář