Opět je před námi úkol, který musíme splnit co nejdříve - nejpozději však do 10.října 2015 !

Jedná se o výběr členských příspěvků za II.pololetí roku 2015 ! Apeluji proto na trenéry a vedoucí jednotlivých družstev (kategorií), aby s výběrem začali co nejdříve a nejpozději do 10.října 2015 předali vybrané příspěvky + seznamy platících (poř. i neplatících) K.Šotovi, který je pak následně odevzdá hospodáři TJ p. Lorencovi .

    Připomínám, že úhrada členských příspěvků je základní povinností každého našeho člena (i hostujícího), zároveň je každý, kdo má čl. příspěvek uhrazen, pojištěn proti úrazu (při našich akcích, trenincích, zápasech i akcích, kterých se účastník v rámci našeho programu účastní) pojišťovací smlouvou mezi ČUS a VZP,a.s. . Čl. příspěvky jsou navíc významným zdrojem příjmů naší TJ pro zajišťování tělovýchovné a sportovní činnosti.

Výše členských příspěvků - II.pololetí r.2015 :

mladší přípravka - začínající (zatím bez členství ve FAČR) .......................  200,- Kč

mladší a starší přípravka ....................................................................  250,- Kč

mladší a starší žactvo ........................................................................  300,- Kč

dorostenci ........................................................................................  450,- Kč

muži  (aktivní hráči) .........................................................................   600,  Kč

muži (ostatní členové TJ, přispívající)..................................................   200,- Kč

ženy + dorostenky ...........................................................................   150,- Kč

důchodci, ženy na mateřské  .............................................................   100,- Kč

POZOR !  Aktivní trenéři platí za celý rok jen 200,- Kč (celé se odvádí na FAČR), aktivní cvičitelé a cvičitelky za celý rok 100,- Kč (odvádí se na ČASPV). Kdo již tuto částku uhradil v 1.pololetí, nemusí ji již nyní ve II.pol. hradit.

Volný vstup na fotbalové zápasy v Mochtíně mají :

a) aktivní hráči FO TJ So Mochtín, b) aktivní trenéři FO TJ So Mochtín, c) aktivní funkcionáři výboru FO TJ So Mochtín, d) ženy a děti, e) funkcionáři a rozhodčí FAČR - prokáží-li se průkazkou, která je opravňuje k volnému vstupu

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit